(WERSJA A) Kalman Segal, „Krąg lampy naftowej”

(WERSJA A) Kalman Segal Krąg lampy naftowej [Der krajz fun dem noft-lamp],

[w:] Do mojego nowego domu [Cu majn najer hejm], Warszawa 1953, s. 34-35.

 

Żydowscy chłopi z Trepczy i Dobrego,

Fun Trepcze un Dobre di jidysze pojerim,

Ze Strogowa i Płowic [?] żydowscy mocarze,

Fun Strogew un Plowic di Jidn giburim,

Z cybuchem pomiędzy zębami —

Mit cibekes lange cwiszn di cejner –

Orali, siali, w lesie ścinali drzewa,

Geakert, gezejt, in wald gehakt bejmer,

W polskich wsiach mieszkali od pokoleń,

In pojlisze derfer zajt dojres gezesn

A zimą jedli owsiane placki,

Un winter-cajt hoberne pleclech gegesn,

Serdecznie ich wspominam…

Wi lib ich dermon zej …

 

Miedze i ścieżki i wiejskie drogi,

Di miedzes un steżkes un dorfisze wegn,

Poszarzałe od pyłu, rozmyte deszczami,

Fargrojte fun prochn, cewejkte fun regn,

Chaty pochylone, pokryte słomą,

Di chates farhojkert, mit sztrojen badekte,

Jezusa przy drodze z rozpostartymi ramionami,

Dem Jojzl baj wegn mit hent ojsgesztrekte,

Wiejskie kłopoty i młodzieńcze troski –

Di dorfisze oln un jinglsze zorgn –

Wciąż noszę skryte w moim sercu.

Ich trog zej noch alc in majn harcn farborgn.

 

Izby bez kominów, alkierze bez podłóg,

Di sztiber on kojmens, di alkers on diln,

W kręgu lampy naftowej ciche wieczory,

In krajz fun dem noft-lamp di owntn sztile,

Kartofle gotowane w mundurkach,

Kartofl gekocht in di szolechc-mundirn,

Które Mama podawała nam z solą

Di mame, zi flegt zej mit zalc undz serwirn

Z cichym uśmiechem namawiając nas do jedzenia —

Un sztil mit a szmajchl undz curedn esn –

Jak można zapomnieć ten uśmiech…

Wi kon men dem dozikn szmajchl fargesn…

 

Moja pierwsza przyjaźń z polskimi dziećmi,

Majn frajndszaft di erszte mit pojlisze kinder,

Przyjaźń wierna, która trwa po dziś dzień,

Di frajndszaft, wos dojert gertraj biz acindert,

Mój pierwszy romans, drżący, skrywany,

Majn erszter roman, der cecitert-gehejmer,

Z Zosią, córką naszych sąsiadów,

Mit Zoszen, der tochter fun undzere szchejnim,

(jej tata był mojemu ojcu bratem…)

(ir foter gewen iz a bruder majn tatn…)

Jak można zdradzić takie wspomnienia?…

Wi kon men azelche zichrojnes faratn?…

 

Krąg lampy naftowej już dawno znikł,

Der naft-lomp fun alker iz lang szojn farloszn,

Wróg rozgniótł czołgami ludzkie siedziby,

Der fajnt hot di hejmen mit tanken fardroszn,

Nawet groby na polach rozgrabił —

Afilu di kwurim ojf felder cegrobn –

Wiatr rozniósł prochy;

Der wint hot di aszn cezejt un cetrogn;

Z trepczańskich Żydów, ze strogowskich Żydów

Fun Jidn fun Trepcze, fun Strogower Jidn

Pozostałem ja jeden.

Bin ich an ajnajnciker ibergeblibn.

 

Odziedziczyłem po wielu pokoleniach

Iz hob ich gejarszent fun dojres fun lange:

Upór i prostotę pragnień,

Akszojnes un pasztkajt in di farlangen,

Miłość do kraju mojego ojca i matki.

Di libe cum land fun majn tatn un mamen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Krąg lampy naftowej jest dzisiaj wspomnieniem,

Der krajz fun dem naft-lomp iz hajnt a dermonung,

Które wzywa mnie tam, gdzie stałą moja kołyska,

Wos ruft mich ahin, wu majn wig iz gesztanen,

Tam, gdzie jest cel mojego życia.

Ahin, wu der cil fun majn leben faran iz.