(WERSJA B) Kalman Segal, „Dziedzic”

(WERSJA B) Kalman Segal, Dziedzic [Der joresz],

[w:] Pożegnanie [Gezegenung], Jerozolima 1979, s. 7-8.

 

Żydowscy chłopi z Trepczy i Dobrego

Fun Trepcze un Dobre di jidysze pojerim

Z polskich wiosek żydowscy mocarze

Fun pojlisze derfer di Jidin giburim

Z długim cybuchem między zębami —

Mit cibekes lange cwiszn di cejner –

Orali, siali, ścinali w lesie drzewa

Geakert, gezejt, in wald gehakt bejmer

W polskich wsiach mieszkali od pokoleń

In pojlisze derfer zajt dojres gezesn

Zimą jedli owsiane placki —

Un winter-cajt hoberne pleclech gegesn –

Serdecznie ich wspominam

Wi lib ich dermon zej

 

 

Miedze i ścieżki, wiejskie drogi

Di meżes un steżkes, di dorfisze wegn

Poszarzałe od pyłu, rozmyte deszczami

Fargrojte fun prochn, cewejkte fun regn

Chaty pochylone, pokryte słomą

Di chates farhojkert, mit sztrojen badekte

Chrystusa przy drodze z rozpostartymi ramionami

Dem Christos bajm weg mit hent ojsgesztrekte

Wiejskie kłopoty i młodzieńcze troski —

Di dorfisze oln [troska] un jinglsze zorgn –

Wciąż noszę skryte w moim sercu

Ich trog zej noch alc in majn harcn farborgn

 

Izby bez kominów, alkierze bez podłóg

Di sztiber on kojmens, di alkers on diln

W kręgu lampy naftowej ciche wieczory

In krajz fun dem noft-lamp di owntn sztile

Kartofle gotowane w mundurkach

Kartofl gekocht in di szolechc-mundirn

Które Mama podawała nam z solą

Di mame, zi flegt zej mit zalc undz serwirn

Cichym uśmiechem namawiając nas do jedzenia —

Un sztil mit a szmajchl undz curedn esn –

Jak można zapomnieć ten uśmiech?

Wi kon men dem dozikn szmajchl fargesn?

 

Moja pierwsza przyjaźń z polskimi dziećmi

Di frajndszaft di erszte mit pojlisze kinder

Pamiętam ją do dzisiaj, pamiętam nawet teraz

Ch’gedenk zi biz hajnt noch, ch’gedenk biz acinder

Mój pierwszy romans drżący, skrywany

Majn erszter roman, der farcitert gehejmer

Z Zosią, córką naszych sąsiadów

Mit Zoszien der tochter fun undzere szchejnim

Jej tata był przyjacielem mojego ojca —

Ir foter gewen iz a frajnt fun majn tatn –

Jak można zdradzić takie wspomnienia? …

Wi kon men azelche zichrojnes faratn?…

 

Krąg lampy naftowej już dawno znikł

Der naft-lomp fun alker iz lang szojn farloszn

Wróg rozgromił dom czołgami

Di hejm hot der sojne mit tanken cedroszn

Nawet groby na polach rozgrabił

Afilu di kwurim ojf felder cegrobn

A prochy rozniósł wiatr

Der wint hot di aszn cezejt un cetrogn

Wiejskich Żydów z Trepczy

Fun Jidn fun Trepcze, fun dorfisze Jidn

Jestem dzisiaj jedynym dziedzicem

Bin ich hajnt der ejnciker joresz farblibn

Jedynym dziedzicem

Der ejnciker joresz farblibn